Tin tức

Ngành điện nên xóa bỏ độc quyền

2015-07-19 16:30:17

Ngành điện hiện vẫn một mình một sân vì vậy nên động một cái là đòi cắt điện của khách hàng.Ý kiến phản hồi bài: » Nhà đèn "dọa" cắt điện chỉ sau 1 ngày ra trát thu tiền.

Top